Uratuj planetę!

T
16 września 2011, 11:14

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej 

Uratuj planetę!

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej - coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 1994 roku (rezolucja 49/114) obchodzone 16 września w rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego (1987) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Obchody Dnia mają na celu propagowanie działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów w sprawie ochrony warstwy ozonowej, która chroni Ziemię i życie na niej przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.

 

Dziura ozonowa - zjawisko spadku stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie się i rozpad O3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku. Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną, dlatego trudno jest podać uniwersalną wartość stężenia granicznego, które określa pojawienie się dziury ozonowej. W przypadku Antarktyki graniczna wartość stężenia O3 określająca naturalny stan ozonosfery i dziurę ozonową wynosi 220 DU. Do 1979 r. nie notowano w tym rejonie niższych stężeń O3, a późniejsze spadki zawartości ozonu miały charakter nienaturalny[potrzebne źródło. Powstawanie dziury wiązane jest zazwyczaj z antropogeniczną emisją freonów.