Przyczyny klęsk żywiołowych

T
16 sierpnia 2011, 14:38

Wpływ człowieka na środowisko

Przyczyny klęsk żywiołowych

Zwiększenie liczby klęsk żywiołowych na świecie i zniszczenia spowodowane przez nich, związane są z szeregiem globalnych społecznych i przyrodniczych procesów. Jedną z przyczyn społecznych i materialnych strat jest gwałtowne zaludnienie Ziemi. Drugą przyczyną jest wpływ człowieka na środowisko, co powoduje aktywizację niebezpiecznych zjawisk, takich jak huragany, powodzie, tsunami, osuwiska ziemi, erozji.

Globalne ocieplenie może oddziaływać pozytywnie i negatywnie na środowisko. Ale najpierw ocieplenie wywołuje zwiększenie ilości i skali katastrof przyrodniczych.