Rzadkie zdjęcia dzikiej przyrody

T
28 lipca 2011, 15:44

Niemiecki fotograf Michael Poliza w przeszłości znany aktor, współpracuje między innymi z Magazin NATIONAL GEOGRAPHIC i Niemieckim Towarzystwem Ochrony Przyrody.

Rzadkie zdjęcia dzikiej przyrody

Słowa kluczowe: