Niezwykłe zjawisko atmosferyczne - moonbaw

T
26 lipca 2011, 16:46

 

Tęcza księżycowa powstaje w wyniku rozszczepienia światła odbitego od powierzchni księżyca załamującego i odbijającego się wewnątrz kropli wody.

 

Niezwykłe zjawisko atmosferyczne - moonbaw

Słowa kluczowe: