Przysłowia pogodowe, 29 czerwca

T
29 czerwca 2016, 05:54

Gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży.

Przysłowia pogodowe, 29 czerwca

Polskie przysłowia ludowe:

  • Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą.
  • Po świętym Pawle i Piętrze muchy tłuste jak wieprze.
  • Dawniej Piotr był Piotrem, a łotr łotrem.
  • Kiedy święty Piotr grzeje, za wiosną jeszcze trzykroc kur zapieje.
  • Wie święty Piotr, komu swego płaszcza udzielic.

Przysłowia ludowe, 29 czerwca