Wytwórnie chemiczne niszczą Morze Martwe

T
23 marca 2011, 11:01

Morze Martwe zostaje coraz płytsze przez wytwórnie chemiczne położone na wybrzeżu. Ekologowie twierdzą, że cud naturalny może zmienić się w pustynię.

Wytwórnie chemiczne niszczą Morze Martwe

Od lat sześćdziesiątych wytwornie te wydobywają minerały dla produkcji kosmetyków. Oprócz tego z rzeki Jordan przypływa coraz mniej wody - używają jej dla irygacji pól.

Morze Martwe - słone jezioro bezodpływowe położone między Izraelem i Jordanią. Powierzchnia i wybrzeże Morza Martwego znajdują się na wysokości 422 m poniżej poziomu morze. Poziom ten coraz bardziej się obniża. Wybrzeże Morza Martwego jest najniższym punktem na Ziemi. Jezioro to wykazuje bardzo duże zasolenie - 33,7%. Długość jeziora wynosi 67 km, szerokość - 18 km. Głębokość w miejscu najszyrszym wynosi 378 m.

Słowa kluczowe: