Jak wulkan wpłynie na naszą zimę?

T
1 listopada 2010, 16:20

Wpływ wulkanu Merapi na zimę europejską jest dziś najbardziej aktualną kwestią w Europie. Wulkan indonezyjski został jednym z najpotężniejszych i najniebezpieczniejszych na świecie.

Jak wulkan wpłynie na naszą zimę?

Może on całkowicie zmienić krajobraz i klimat regionu.

A więc dlaczego Merapi jest aż tak niebezpieczny?

Lawa tego wulkanu jest bardzo lepka i gęsta, ona blokuje ujście gazom z krateru, co powoduje gwałtowne sporadyczne eksplozje. Towarzyszą im gorące chmury popiołów i gazów, które negatywnie oddziałują na klimat. Chmury popiołów i gazów wyrzucane są na duże wysokości. W niektórych przypadkach to się nie odczuwa (15-18 km).

Między troposferą (w niej mieszkamy) a stratosferą istnieje granica. Pozostający w troposferze popiół filtruje się przez wiatr i pogodę. Natomiast popiół, który przechowywuje się w stratosferze, bardzo szybko zacznie oddziaływać na klimat i pogodę.

W jaki sposób popiół wpływa na klimat?

Popiół składa się z małych cząsteczek kamieni i lawy, zawiera też szkło. Wszystkie te cząsteczki odbijają światło słoneczne. Im więcej cząsteczek, tym więcej światła się odbija, znaczy to, że powierzchnia ziemi nie nagrzewa się do końca. Na całym kontynencie temperatura obniża się na 0,1-0,2 stopnia.

Jak szybko zmienia się temperatura?

Zmiana temperatury wskutek erupcji wulkanu następuje w ciągu kilku tygodni. Temperatura się obniża, ponieważ cząsteczki lawy i kamieni i nie przepuszczają ciepło na Ziemię.

Wniosek: jeżeli Merapi będzie wybuchał nadal, negatywnie to wpłynie na temperaturę zimy. Może ona być bardziej chłodna niż zwykle.

Słowa kluczowe: