Ilość wody na ziemi katastroficznie się zmniejsza

T
26 listopada 2015, 13:20

Według danych ekspertów ONZ, ludzkość nie uświadamia sobie, jak poważne w skutkach mogą być zmiany klimatu

Ilość wody na ziemi katastroficznie się zmniejsza

Należy zwracać uwagę na ochronę zasobów wodnych, aby zapobiec powstania konfliktów w przyszłości.

Pustynnienie, powodzie, topnienie lodowców, posuchy, cyklony, choroby, wynikające wskutek zanieczyszczenia wody wszystko to skutki zmiany klimatu. Przecież podwyższenie temperatury najpierw oddziałuje na wodę. A to z kolei wpływa na ekosystemy i na środowisko.

Radykalne zmiany zagrażać mogą rolnictwu i zasobom wody słodkiej w Afryce i na Wschodzie Środkowym. W regionach tych najprawdopodobniej powstać mogą konflikty. Na przykład w Darfurze, Sudan, brak wody był głównym powodem konfrontacji.

Ale woda też może łączyć ludzi. Na przykład Indie i Pakistan. Kraje te zmogły zapomnieć o konfliktach. Podobną sytuacje obserwować można we Wietnamie, Tajlandii, Laosie i Kambodży, krajach współpracujących w ramach projektu Mekong. Woda jest świetnym powodem dla współpracy apolitycznej.

Posuchy najczęściej zdarzają się na terenie między Azją Centralną a Afryką Północną. Do roku 2020 około 250 milionów osób w Afryce będą cierpiały przez brak wody.

Dlatego właśnie woda musi być najgłówniejszym pytaniem pod czas dyskusji na temat żywności, bezpieczeństwa, zmian klimatu i odnowienia globalnego zdrowia ekonomicznego. W każdej z tych kwestii woda jest najważniejszym punktem, ale niestety rzadko bierze się pod uwagę.

Ludzkość musi do roku 2017 dwukrotnie zmniejszyć liczbę ludzi, na mających dostępu do czystej wody pitnej, ale niestety nie doprowadzi to do poprawienia warunków sanitarnych. W tej chwili 2 800 milionów osób nie mają dostępu do podstawowych usług medycznych.

Słowa kluczowe: