Zmiany klimatu doprowadzić mogą do powstania nowych chorób i pandemii

T
22 października 2010, 12:26

Topnienie lodowców, posuchy, ulewy i choroby zwierząt. Matka natura choruje rzeczywiście wpływa to na ludzi. Istnieje 12 rodzajów chorób śmiertelnych, które rozpowszechniają się z powodu zmian klimatu.

Zmiany klimatu doprowadzić mogą do powstania nowych chorób i pandemii

Naukowcy ułożyli listę chorób, którą nazwali "Deadly Dozen". Przeprowadzono badana, które przeanalizowały dziesiątki patogenów, wpływających na ludzi i zwierząt a stąd i na gospodarkę światową. Aby przynajmniej trochę zapobiec negatywnym skutkom zmian natury, naukowcy chcą już teraz zwrócić uwagę społeczności na te problemy.

W liście tej są choroby, rozpowszechniające się tylko na pewnym terenie, ale mogą one w każdej chwili rozszerzyć się na cały świat. A więc jakie zmiany klimatyczne mogą to spowodować? Naukowcy są pewni, że drobnoustroje patogeny rozmnażają się i zostają bardziej wytrwałe. Oprócz tego zmiany temperatury i periodyczności deszczy doprowadzić mogą do zwiększenia liczby patogenów chorobotwórczych, które dotychczas trafiały się tylko w niektórych regionach.

 

Słowa kluczowe: