Naturalny efekt cieplarniany

T
18 października 2010, 14:42

Efekt cieplarniany nie jest tylko skutkiem działań człowieka, w przyrodzie on też istnieje samodzielnie.

Naturalny efekt cieplarniany

Czym jest efekt cieplarniany?

- bez wpływu człowieka na Ziemi istnieje efekt cieplarniany.          

- efekt ten jest niezbędnym dla ludzi, zwierząt i roślin w celu podtrzymywania ich normalnego środowiska biologicznego i biorytmów.

- naturalny efekt cieplarniany jest swoistą warstwą ochronną dookoła ziemi.

- bez niego średnie temperatury powietrza wynosiłyby od plus 18 do minus 15 stopni.  

Jak działa naturalny efekt cieplarniany?

- słońce jest głównym źródłem energii ziemi, silnikiem dla pogody i klimatu.

- do górnych warstw atmosfery w sekundę trafiaja około 1370 watt energii słonecznej na kilometr kwadratowy.

-  ta liczba promieni nie zmienia się w ciągu całego roku.

- tylko 26% promieni słonecznych trafiają na powierzchnię ziemi. Około 30% promieni słonecznych rozsiewa sie w powietrzu lub w chmurach.

- dużo promieni, trafiających na ziemię wchłania się przez powierzchnię ziemi, w ten sposób ziemia nagrzewa się.

- podgrzana ziemia promieniuje tylko długie fale promieni cieplnych.

- te fale cieplne wchłaniane są przez małe ilości gazów, tworząc gazy cieplarniane.

- oznacza to, że część promieni cieplnych pozostaje w powłoce ziemskiej i podwyższa temeraturę.