W lipcu pole magnetyczne ziemi będzie niestabilnym

T
5 lipca 2010, 10:03

W czerwcu słoneczna i geomagnetyczna aktywność była na poziomie niskim. Na Słońce była nieznaczna ilość plam i bardzo słabe rozbłyski.

W lipcu pole magnetyczne ziemi będzie niestabilnym

Pole magnetyczne ziemi w czerwcu zmieniało się od spokojnego do słabo zaburzonego. Mała burza magnetyczna została zarejestrowana tylko 4 czerwca, a 16, 26-27 i 29-30 czerwca okresy zaburzone.

W lipcu oczekiwana jest niska słoneczna aktywność. Możliwe są słabe rozbłyski i kilka rozbłysków średniej wielkości.

Warunki geomagnetyczne będą się zmienać od spokojnych do słabo zaburzonych. Nieznaczne zaburzenia geomagnetyczne oczekiwane są 11-13 lipca i w ostatnim tygodniu lipca.

Słowa kluczowe: