Obwód żytomierski

Popilnia

Obwód żytomierski (Ukraina)