Tarnopolski

Prognoza pogody w Berezhany Raion, Tarnopolski (Ukraina)

Bereżany
Rybnyky
+7°
Pavliv
+5°
Pysarówka
+6°
Plikhiv
+6°
Posukhiv
+7°
Potochany
+6°
Potutory
+7°

Rejon brzeżański

Tarnopolski (Ukraina)