Obwód ługański

Swierdłowsk

Obwód ługański (Ukraina)