Obwód charkowski

Prognoza pogody w Bohodukhiv Raion, Obwód charkowski (Ukraina)

Bogoduchów
Bogoduchów
+17°
Huty
+17°
Kup'jevakha
+19°
Jabluchne
+20°
Maksymówka
+18°
Marjine
+17°
Matviówka
+17°
Merlo
+17°

Rejon bohoduchiwski

Obwód charkowski (Ukraina)