Obwód doniecki

Awdijiwka

Obwód doniecki (Ukraina)