Mołdawia

Prognoza pogody w Edinets District, Mołdawia

Jedyńce
+14°
Sofrincani
+17°
Cepeleutsi
+16°
Hancautsi
+17°
Fetesti
+17°
Tirnova
+17°
Trinca
+17°

Edinets District

Mołdawia