List of Countries

Weather in Ukraine, weather forecast

Vinnitsa
+14°
Lutsk
+15°
Dnipro
Donetsk
Zhytomyr
+14°
Uzhgorod
Zaporizhzhia
Ivano-Frankivsk
+14°
Kyiv
+15°
Kropyvnytskyi
Sevastopol
+15°
Simferopol
+14°
Luhansk
+13°
Lviv
+16°
Mikolaiv
+17°
Odesa
Poltava
Rivne
+13°
Sumy
Ternopil
+14°
Kharkiv
+17°
Kherson
Khmelnitsky
+14°
Chercasy
+12°
chernihiv
Chernivtsi
Kyiv
C
D
I
K
L
M
O
P
R
S
T
V
Z