Temperatura wody w Śródziemnomorze Wschodnie.


>
Źródło: http://www.weatheronline.co.uk/eurowas.htm
Podana na mapie temperatura powierzchni morza została pobrana z mapy CNB PLANETA, według opracowanych danych NOAA. Temperatura w zonie przybrzeżnej może różnić się nieco od temperatury podanej w tablicy.