Audyt biologa terenowego - standardy i obowiązki

T
20 marca 2018, 15:43

Rosnące standardy dla producentów żywności powodują, że kontrola biologa terenowego to w firmie spożywczej nie widzimisię, ale obowiązek.

Audyt biologa terenowego - standardy i obowiązki

Audyt biologa terenowego (field biologist) jest niezbędny - pozwala bowiem określić stopień aktywności szkodników w zakładzie i jego otoczeniu. Tworzona na jego podstawie ogólna ocena stanu przedsiębiorstwa i zabezpieczeń obejmuje każdy etap produkcji. Audyt biologa terenowego jest więc jednym z fundamentów działalności w branży przetwórczej czy spożywczej - daje pewność produkcji zgodnie z przyjętymi standardami.

Kontrola zakończona raportem

Na czym polega weryfikacja? Audyt biologa terenowego to kompleksowa ocena potencjalnych ryzyk zanieczyszczenia przez szkodniki, a zarazem - konkretne wskazania jak chronić zakład przez zagrożeniem. Zakres weryfikacji to m.in.:

  • ocena stanu mikrobiologicznego obszarów produkcji
  • analiza zastosowanych już standardów ochrony
  • ocena poprawności przeprowadzonej dokumentacji
  • sprawdzian szczelności budynku pod kątem szkodników
  • opracowanie mapy ewentualnych dróg szkodników
  • wyliczenie potencjalnych zagrożeń surowcowych

Na podstawie International Food Standard, audyt biologa terenowego jest obowiązkiem. Zobligowani są do niego wszyscy producenci żywności. Inspekcje powinny być wykonywane minimum raz w roku; coraz częściej - w zależności od profilu działalności - to jednak nawet cztery kontrole. Na ich podstawie, w regularnych odstępach czasu, weryfikowana jest skuteczność firmy pod kątem zwalczania szkodników i zapobiegania ich aktywności.

Audyt - co szczególnie istotne - stanowi również weryfikację pracy firm wdrażających w przedsiębiorstwie mechanizmy ochrony. Kontrola wyspecjalizowanego biologa pozwala więc sprawnie i jednoznacznie ocenić sprawność i skuteczność podmiotów odpowiedzialnych za deratyzację czy dezynsekcję.

Więcej o usługach DDD i audytach biologa terenowego przeczytasz na stander.pl - audyt biologa terenowego.

Kiedy skorzystać z kontroli biologa?

Choć przepisy precyzyjnie określają liczbę rocznych audytów, weryfikacja prowadzona przez specjalistę nie powinna ograniczać się wyłącznie do wyznaczonych odgórnie okresów. Należy traktować ją również zadaniowo - reagować w zależności od sytuacji przedsiębiorstwa. Audyt niezbędny jest nie tylko wtedy, gdy narzuca go system. Zewnętrzna kontrola uprawnionego biologa powinna być zrealizowana również w sytuacji, gdy pojawiają się podejrzenia, że skuteczność ochrony przed szkodnikami jest niewystarczająca. Coraz więcej firm myśli o audycie z wyprzedzeniem - traktuje go jako formę udoskonalenia i podwyższenia standardów zabezpieczeń niezależnie od regularnie zaplanowanych kontroli. To pozwala elastycznie reagować do zmieniających się potrzeb, możliwości i warunków panujących w zakładzie.

Techniczny zakres audytu biologa terenowego

Wyspecjalizowana firma zajmująca się kontrolą biologiczną oferuje zawsze kompleksową ocenę ryzyk - obejmuje ona doradztwo w zakresie dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji. Co szczególnie istotne: audyt biologa terenowego łączy wiedzę i umiejętności praktyczne oraz teoretyczne - obejmuje zarówno sprawdzenie wdrożonych rozwiązań jak i analizę sporządzonej na potrzeby kontroli dokumentacji. Każda kontrola kończona jest przygotowaniem ostatecznego raportu biologa.